Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
osin0ngeo (osinchibi - chibi0hp)

Bài:12
Ae choi ùi.chỉ e với. Lv bao nhieu nua thì cóa nv nữs
2016-01-14 19:19:18

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù