Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
zoroyp (goodso - andivame)

Bài:159
Mình mới chơi nên ko biết NPC buôn ở đâu và đi buôn đi lợi gì,mong anh em chi giáo
2016-01-15 07:21:40

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

nhoxboy99 (yuuiok - 0nen0az0r0)


Bài:1506

Mới chơi thì cút
2016-01-15 07:23:16
zoroyp (goodso - andivame)


Bài:159

Mình mới cấp 17
2016-01-15 07:25:25
zoroyp (goodso - andivame)


Bài:159

Nên mình mới hỏi chứ biết rồi mình hỏi làm gì
2016-01-15 07:25:52
zoroyp (goodso - andivame)


Bài:159

Nhưng học lái buôn ở đâu
2016-01-15 16:11:09