Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
tayninh (buomloz - hahahaha001)

Bài:147
E lv17 mà úp quái 16 mất hp kinh tốn thịt vl ....treo 3h dc 5% max nhọ
2016-01-15 16:00:27
xxsexxxdi (nrokovuiii - l3atoilais)


Bài:619

Chu ga vai the treo 3 h thi dc len 1 lv chu em
2016-01-15 16:13:58
tayninh (buomloz - hahahaha001)


Bài:147

Kinh...fix exp hay j roi
2016-01-15 19:07:37