Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
anh2lak

Bài:369
sao acc anh2lak lúc trưa nay đang lv 20.60% mà bây giờ vô game còn 20.47% là sao . ad cho câu trả lời kái ?
2016-01-15 16:09:56

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long