Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
zoroyp (goodso - andivame)

Bài:159
Anh em ơi,em đây là lan đầu đi buôn nên cần anh em đi với,anh em nào rảnh đi vs em,em lv 15 **** cũng hơi trâu anh em đi vs nha,nhan vật em tên là:goodso
2016-01-15 16:14:00

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

nhoxboy99 (yuuiok - 0nen0az0r0)


Bài:1506

Ở đâu anh qua cướp
2016-01-15 16:15:53
zoroyp (goodso - andivame)


Bài:159

Anh đi vs em ko
2016-01-15 16:17:32
zoroyp (goodso - andivame)


Bài:159

Anh cho em hỏi là Npc buôn ở đâu
2016-01-15 16:18:52
dragonblue


Bài:13

Jm.wgmgmgatm.jg̃hadm.g
2016-01-15 16:52:36