Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
trongs1zzz (sarangheyo - trongzz2s)

Bài:49
1 ngay di boss dc 15 lần hehe di 5 lan thoat ra vao lai thay chang co cai ruong nao
thoat ra vao lan nua di boss 5lan tiep theo thoat ra vao lai van ko co cai rung nao vao lan tiep theo thi da thanh cong va dc 5 cai ruong

2016-01-15 16:18:21

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

trongs1zzz (sarangheyo - trongzz2s)


Bài:49

cười cái j bạn
2016-01-15 16:21:52
chuaenel (sonicamthanh)


Bài:147

tui ko bị hehe
2016-01-15 16:24:20