Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
howkeepyou (olddog - olddogx)

Bài:81
game lỗi này sao chơi vây adm
2016-01-15 16:31:28
howkeepyou (olddog - olddogx)


Bài:81

lỗi tùm lum úp cả ngày mãi vẫn lỗi reset như đầu
2016-01-15 16:32:15
chuaenel (sonicamthanh)


Bài:147

Ờ... game mới ra lỗi là chuyện bình thường
2016-01-15 16:33:27
howkeepyou (olddog - olddogx)


Bài:81

vầy chơi sao bây giờ
2016-01-15 16:34:51
howkeepyou (olddog - olddogx)


Bài:81

méo hiểu luôn:-((:-((:-((:-((:-((:-((:-((:-((/-break/-break/-break/-break/-weak/-weak/-weak/-weak/-loveu/-loveu/-loveu/-ok/-ok/-ok/-no/-no
2016-01-15 16:35:14