Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
killer69 (ladynami - gentlezoro)

Bài:576
Nếu Ad ko fix thì đàh ngkĩ game v! Việc là trc kia wa đc làng Sirup rồi, xog ms đây lạj ko wa đc, đã gjết Bugj 2,3 lần r nhưng cứ wa cổng đảo Organe thj hệ thốg tb "bạn phải ht nv ở tt thị trấn". Thật sự ko pik đó là nv quáj j nữa...
2016-01-15 16:56:28

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

killer


Bài:223

Bớt nóng ) hóg ad fix đi
2016-01-15 16:58:40
killer69 (ladynami - gentlezoro)


Bài:576

Trích dẫn bài viết của killer
Bớt nóng ) hóg ad fix đi
Thế bác wa đc ko
2016-01-15 17:17:21
chem1st (chem1stt - chem1sttt)


Bài:818

K chơi cho mih cày cho
2016-01-15 17:20:35