Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
picabu (s2darkngiht - usoppkunex)

Bài:335
1. Ra map 3-1 nhan nv dah ten he tren 300/20 fai tren nhe se nhan dc 2ruby ae cu test dj
2016-01-06 18:25:51

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zoroproz (austass - eustass)


Bài:135

Vcc 300thằng 2rb.giêt người mẹ nó đi
2016-01-06 18:30:43
picabu (s2darkngiht - usoppkunex)


Bài:335

Co ruby la do rui =)]
2016-01-06 18:31:44
picabu (s2darkngiht - usoppkunex)


Bài:335

Zay thoy dug test cug dug nhan ruby =])
2016-01-06 18:32:05
itachiuchiha (sessomaru - danhthue1)


Bài:489

Hên xuj thôj nhé.
Tham gia nhé. Fb.com/groups/haitac.vn
2016-01-06 18:33:29
Yoshaku


Bài:7571

Yoshaku - SMod # 5
Nạp cho xog
2016-01-06 18:34:04
picabu (s2darkngiht - usoppkunex)


Bài:335

Tham ja lm j
2016-01-06 18:34:07
Yoshaku


Bài:7571

Yoshaku - SMod # 7
Quái mạnh up củng k nổi
2016-01-06 18:34:27
picabu (s2darkngiht - usoppkunex)


Bài:335

Ra rui ak
2016-01-06 18:34:32
picabu (s2darkngiht - usoppkunex)


Bài:335

Oh lv15 wa lag sirup choi day boh thuog
2016-01-06 18:34:59