Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
chem1st (chem1stt - chem1sttt)

Bài:818
K bit bn rubi ms gd dc 100k ta chắc chẳng ai mua bán dc
2016-01-21 20:13:03

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

chem1st (chem1stt - chem1sttt)


Bài:818

Beri gd dc roi mà hum nay ad moi fix
2016-01-21 20:41:14
s1linhcute1s


Bài:2704

thì vào gd thôi 100k beri =5ruby nhé
2016-01-21 20:42:15
chem1st (chem1stt - chem1sttt)


Bài:818

Đù tiec rubi
2016-01-21 20:44:59
chem1st (chem1stt - chem1sttt)


Bài:818

Hehe
2016-01-21 20:45:24
itachiuchiha (sessomaru - danhthue1)


Bài:489

Vl. 1trieu 50rbi =40k
2016-01-21 20:59:02
nhatxxx (xxxxxjxxxxx - tuanloveyen)


Bài:4883

ngon muahahz... bán máu tập thể
2016-01-21 21:03:38
o01v10o (nomoking)


Bài:1109

Đã xem.
Pk train đêm.
2016-01-21 21:33:28
darknights (otamiku - vhtgoldroger)


Bài:421

Gặp bác ở đây rồi )))
2016-01-21 21:48:19
hazard (s2zoro2z - z2namiz2)


Bài:42

Hóng hong hóng hóng
2016-01-21 22:51:09
spiderman (wolverine - lonelmessi)


Bài:4658

1 ngày gd 100k
2016-01-22 08:13:24