Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
tamkiem00

Bài:491
sáng ra fang cái vũ khí lên 4.ko nổi đập 7 phát liên tiếp thất bại..nản cực
2016-01-22 07:02:38

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

ones2two (robinswan - top0ftheword)


Bài:5809

Dap chj + 2 la dk r len 30 r dap
2016-01-22 07:29:26
spiderman (wolverine - lonelmessi)


Bài:4658

nhọ.......................
2016-01-22 08:10:01