Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ducnghia (ducnghiazt - ducnghiast)

Bài:536
đi buôn gặp ngay 2 thằng hải tặc 2x đùng là k pít nhục đi đánh 1x.May chậy kịp kô mất oan chia buồncung 2 thằng nhục nha...
2016-01-23 06:12:35
huyluff|huyluff1 like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sieumuaban (muaban - girlpolice)


Bài:1718

Binh thuong thui
2016-01-23 06:23:54
huyluff|huyluff1 thích bài này
buonvitinh


Bài:1873

có gì đâu mà nhục
trừ khi bạn 1x cân 2 thằg 2x thì 2x ms nhục
2016-01-23 06:25:15
huyluff|huyluff1 thích bài này
ducnghia (ducnghiazt - ducnghiast)


Bài:536

Trích dẫn bài viết của buonvitinh
có gì đâu mà nhục
trừ khi bạn 1x cân 2 thằg 2x thì 2x ms nhục
Tui đánh 2 thằng sdấy win mà..May có chí mạng
2016-01-23 11:49:15