Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
quachtinhzz (asassinz - vuboait0)

Bài:1462
thủ quái yếu rùi , 1 đến 2 hít chết luôn
2016-01-27 23:31:10

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

nhatxxx (xxxxxjxxxxx - tuanloveyen)


Bài:4883

1 phát rit là lên se
2016-01-27 23:31:58