Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
modx0xhand (modx0xhandx - testband)

Bài:3566
Thằng vuadamboc, bố mày đã bảo là cẩn thận khi gd rồi, nó lừa đảo mày thì kệ con mẹ mày, ngoáy bố mày lừa đảo là thế nào?
Mày óc chó à? hay con mẹ mày k dạy được mày biết đọc chữ.
CÒn những thằng bảo tao mua bán cái mẹ gì vào đây nhé.
1. Bố mày k lừa đảo của thằng ôn con nào hết.
2. Thằng chủ nick dragon hôm trc còn nhờ bố đập 150k. Bố mày k đồng ý quay ra cắn bố à?
3. thằng rainm4v cái rẻ rách gì đó, cắn được bố mày thì bơi vào đây nhé, bật đồ sát chạy về nhà thì buồn cười lắm.
4. Bố mày k rảnh đi tiếp những thằng ngu nhé, mua bán thì mua bán k thì biến con mẹ mày đi. Lừa đảo uy tín cái ****.c.m
Nhức đít siêu nhân. Cút cho bố mày làm việc nha.
2016-01-28 13:08:42

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

rayleigh


Bài:2585

Dragon chắc éo phải mềnh )
2016-01-28 13:09:39
k0ystupldd|k0ystupld thích bài này
modx0xhand (modx0xhandx - testband)


Bài:3566

Trích dẫn bài viết của rayleigh
Dragon chắc éo phải mềnh )
Thằng lol gì mà ông bán nick cho nó đấy, chịch con mẹ nó.
Bh ra nói cái lol gì uy tín vs lừa đảo, gdtg tui còn ***** dám nhận, chúng nó bảo t lừa đảo.
Lừa con mẹ chúng nó vào hotel chịch nhau với chó à
2016-01-28 13:10:51
rayleigh


Bài:2585

Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Thằng lol gì mà ông bán nick cho nó đấy, chịch con mẹ nó.
Bh ra nói cái lol gì uy tín vs lừa đảo, gdtg tui còn ***** dám nhận, chúng nó bảo t lừa đảo.
Lừa con mẹ chúng nó vào hotel chịch nhau với chó à
Ờ trả biết làm gì ngoài :
UP TOP
-
2016-01-28 13:11:56
k0ystupldd (k0ystupld)


Bài:181

Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Thằng lol gì mà ông bán nick cho nó đấy, chịch con mẹ nó.
Bh ra nói cái lol gì uy tín vs lừa đảo, gdtg tui còn ***** dám nhận, chúng nó bảo t lừa đảo.
Lừa con mẹ chúng nó vào hotel chịch nhau với chó à
hạ hỏa bạn ơi
2016-01-28 13:12:44
modx0xhand (modx0xhandx - testband)


Bài:3566

Con mẹ thằng nào cắn bố thì bơi vào đây này.
Lập top um sùm lên xog chạy cúp đuôi đâu mất rồi mấy con lợn chết.
2016-01-28 13:12:45
dragon|boahanbock|stamdu thích bài này
k0ystupldd (k0ystupld)


Bài:181

Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Con mẹ thằng nào cắn bố thì bơi vào đây này.
Lập top um sùm lên xog chạy cúp đuôi đâu mất rồi mấy con lợn chết.
uppppppppppppppppppp
2016-01-28 13:13:41
modx0xhand (modx0xhandx - testband)


Bài:3566

Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
hạ hỏa bạn ơi
Đ' phải gì đâu nhưng mà em đây đếch làm gì chúng nó?
Mua bán em cũng thôi k mua bán rồi, bh chúng nó nói cái cc gì mà uy tín vs lừa đảo.
Có thằng nhờ gdtg em còn bảo không, điển hình thằng vuadamboc chẳng hạn, cái chịch mẹ nó, bị lừa quay ra bảo em cũng lừa đảo, v.c
2016-01-28 13:14:14
k0ystupldd (k0ystupld)


Bài:181

Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đ' phải gì đâu nhưng mà em đây đếch làm gì chúng nó?
Mua bán em cũng thôi k mua bán rồi, bh chúng nó nói cái cc gì mà uy tín vs lừa đảo.
Có thằng nhờ gdtg em còn bảo không, điển hình thằng vuadamboc chẳng hạn, cái chịch mẹ...
th ranh con đấy vớ vẩn bỏ mẹ . chấp ***** gì . sửu nhi . kệ nó đi
2016-01-28 13:15:11
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

Up top .......
...up top.....
2016-01-28 13:15:55
spiderman (wolverine - lonelmessi)


Bài:4658

mô phật
2016-01-28 13:16:25
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
2016-01-28 13:16:27
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
2016-01-28 13:16:50
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
2016-01-28 13:17:16
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
2016-01-28 13:17:42
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
2016-01-28 13:18:08