Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

k0ystupldd (k0ystupld)


Bài:181

Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
2016-01-28 13:43:37
rayleigh


Bài:2585

Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
2016-01-28 13:44:21
modx0xhand (modx0xhandx - testband)


Bài:3566

Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
2016-01-28 13:44:44
vuacuopbien (kubjn9x - kubjn8x)


Bài:416

như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
2016-01-28 13:45:59
george (nextel - ludkea)


Bài:171

Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
2016-01-28 13:47:49
modx0xhand (modx0xhandx - testband)


Bài:3566

Trích dẫn bài viết của george|nextel
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
ha ha, cái loại vô danh sủa ***** biết ai mà lần.
Cút khỏi top t được rồi, cái loại cái tên tao còn ***** muốn nhớ, nổi váng rồi nổi váng rồi.
Bẩn mắt siêu nhân quá
2016-01-28 13:48:49
george (nextel - ludkea)


Bài:171

b-)u Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài39 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2
2016-01-28 13:48:51
george (nextel - ludkea)


Bài:171

Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài39 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2
2016-01-28 13:50:30
george (nextel - ludkea)


Bài:171

Bài:10 george (nextel) # 22
u Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài39 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài39 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài:3019 modx0xhand # 18
Trích dẫn bài viết của rainm4v|rainm4v2|bryans
Nói người khác xem lại mình đi trong game thì nói đc gì cái thể loai atsm như mầy thì biết cl j mà ẳng ăn đi ki
Ha ha, atsm?
Thằng cún nào pk thì thua như ngóe, chấp skil 9109 vẫn thua, đi cắn len pk thì bị đập như chó chạy về làng.
Tóm lại là tao ảo tưởng chỗ nào? Có lực tao mới nói, còn k có như cái loại mày lên đây võ mõm với ai
4 phút trước Bài:205 vuacuopbien (kubjn9x) # 19
như nhau thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
3 phút trước Bài:8 george (nextel) # 20
Trích dẫn bài viết của modx0xhand
Đính chính lại là thằng vuahaita9x cái mẹ gì đấy pk tao trước nha.
CÒn mù màu k rõ miễn trình bày, t cũng chả biết mày là ai, lịch sự thì t tiếp, còn văn vẻ thất học thì cút.
Phải hiểu rõ đầu đuôi mới được trình bày,...
Vậy sao,.lúc trk đồ sát t , t kêu bạn t vào, m ol là phá đến lúc xin t tha, giờ còn sủa trên này à, vs lại m ***** cần biết tao là ai, r2 ngu như chó đi kêu người khác thất học,
khoảng một phút trước « 1 2 Bài:151 k0ystupldd (k0ystupld) # 16
Trích dẫn bài viết của rayleigh
Rayleigh )
Rayleigh Vua Bóng tối
5 phút trước Bài:339 rayleigh # 17
Trích dẫn bài viết của k0ystupldd|k0ystupld
Rayleigh Vua Bóng tối
Chuẩn cmnr ra game đặt đc 2 tên ngon )
5 phút trước Bài
2016-01-28 13:51:35
bikzxz (zkiuvks2 - mklodnmsu)


Bài:6046

bạn chấp làm gì mệt bác ạ
2016-01-28 14:33:53