Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s2namis2 (shanks2 - mrsmoker)

Bài:51
chỉ số phép thuật vs tấn công bác naofchir rõ cho em biết khác nhau ở đâu cái
2016-01-28 15:09:36

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long