Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Big Update

1. Sát thương sẽ chia ra rõ ràng làm 2 loại
a. Vật lý (gọi tắt AD)
b. Phép (AP)
2. Công thức tính Sát thương chung từ A->B
Sát thương từ A
Sát thương từ chiêu thức + Tăng sát thương số thực => Sát thương A
Sát thương chí mạng 
Sát thương A X % tăng Chí mạng=Sát thương CHÍ MẠNG A
Giáp từ B
Giáp + Tăng giáp số thực => Giáp B
Kháng từ B
Giáp * % kháng => Kháng AD
Giáp Phép *% kháng => Kháng AP
Công thức tính sát thương
i. Nếu không có thêm hiệu ứng gì
Máu bị trừ =Sát thương A- Giáp B- Kháng B
Máu bị trừ =Sát thương AP- GiápAP B - KhángAP B
ii. Nếu bị Né tránh thì không tính AD
Máu bị trừ =0
Máu bị trừ =Sát thương AP- GiápAP B- KhángAP B
iii. Nếu Chí Mạng thì lấy sát thương AD tính lên
Máu bị trừ =Sát thương CHÍ MẠNG A- Giáp B- Kháng B
Máu bị trừ =Sát thương AP- GiápAP B- KhángAP B
iv. Nếu Xuyên giáp ( bỏ qua phần giáp chỉ còn kháng và chỉ tính AD)
Máu bị trừ =Dam A- kháng B
Máu bị trừ =Dam AP- GiápAP B- KhángAP B
v. Nếu B Phản đòn ( sát thương phản lại sẽ là sát thương AP)
Máu A bị trừ=(Sát thương AD A * 75%)-Giáp AP A-Kháng AP A
3. Thay đổi cách tính Tiềm Năng
Chỉ số khi cộng vào của 5 loại tiềm năng sẽ có sự thay đổi
Khi cập nhật người chơi sẽ được tặng 3 vé xóa tiềm năng và cộng lại.
4. Ra mắt
a. 2 trái ác quỷ mới
b. Tổng kết Lệnh truy nã định kì
Chi Tiết
 


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - dungkoi 100
6 - ahungthegian 100
7 - khoabcr 100
8 - zitu1kiem 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - zzztqbzzz 51314
2 - dpllhxzllqb 45488
3 - acereddragon 40248
4 - s1kissme 33316
5 - karumidz 28916
6 - z2ilili2z 28802
7 - osirisdragon 27102
8 - yyfrhhgh 26502
9 - s2haivips3 23563
10 - tuicuige1 23113