Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Chùm hoạt động mừng 8-3.

1.Bắt đầu từ 10h00 ngày 08/03 đến 10h00 ngày 11/03, x2 kinh nghiệm nhận được, đồng thời x2 exp skill khi train quái

2.Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn có thể tặng cho nhân vật Nữ 1 phần quà 08/03 với giá 20 Ruby để "thay lời muốn nói". 

3.Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nhân vật Nữ <b>hoàn thành 8 Nhiệm vụ lặp</b> sẽ nhận thêm 1 Hộp quà 8/3, cứ 8 nhiệm vụ sẽ nhận thêm 1 Hộp

Còn Tiếp