Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Chùm hoạt động mừng 8-3.

1.Bắt đầu từ 10h00 ngày 08/03 đến 10h00 ngày 11/03, x2 kinh nghiệm nhận được, đồng thời x2 exp skill khi train quái

2.Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn có thể tặng cho nhân vật Nữ 1 phần quà 08/03 với giá 20 Ruby để "thay lời muốn nói". 

3.Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nhân vật Nữ <b>hoàn thành 8 Nhiệm vụ lặp</b> sẽ nhận thêm 1 Hộp quà 8/3, cứ 8 nhiệm vụ sẽ nhận thêm 1 Hộp

Còn Tiếp


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - dungkoi 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 28924
2 - ongninh02 27631
3 - shhh77hhhs 20406
4 - muclatoi12 19649
5 - grema66 18613
6 - fjnalboss 16100
7 - s2ssssss2 15634
8 - badao71 15450
9 - dpllhxzllqb 15275
10 - daica999 15180