Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Cùng phá cổ

Chào các bạn!
Dân gian ta có câu: "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3"
Vậy các Hải tặc đã chuẩn bị tinh thần để "ăn giỗ" chưa 
I). Thời gian sự kiện:
- Dự kiến sau bảo trì chiều ngày 24/04/2018
- Kết thúc vào 15h ngày 26/04/2018

II). Nội dung sự kiện:
1). "Ăn giỗ" đúng nghĩa:

2). "Ăn giỗ" không lỗ:

3). Bán phá giá:

Chi tiết