Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Cùng phá cổ

Chào các bạn!
Dân gian ta có câu: "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3"
Vậy các Hải tặc đã chuẩn bị tinh thần để "ăn giỗ" chưa 
I). Thời gian sự kiện:
- Dự kiến sau bảo trì chiều ngày 24/04/2018
- Kết thúc vào 15h ngày 26/04/2018

II). Nội dung sự kiện:
1). "Ăn giỗ" đúng nghĩa:

2). "Ăn giỗ" không lỗ:

3). Bán phá giá:

Chi tiết


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - dungkoi 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 28924
2 - ongninh02 27631
3 - shhh77hhhs 20406
4 - muclatoi12 19649
5 - grema66 18613
6 - fjnalboss 16100
7 - s2ssssss2 15634
8 - badao71 15450
9 - dpllhxzllqb 15275
10 - daica999 15180