Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Cùng phá cổ

Chào các bạn!
Dân gian ta có câu: "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3"
Vậy các Hải tặc đã chuẩn bị tinh thần để "ăn giỗ" chưa 
I). Thời gian sự kiện:
- Dự kiến sau bảo trì chiều ngày 24/04/2018
- Kết thúc vào 15h ngày 26/04/2018

II). Nội dung sự kiện:
1). "Ăn giỗ" đúng nghĩa:

2). "Ăn giỗ" không lỗ:

3). Bán phá giá:

Chi tiết


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - shirohigez 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613