Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Chào mừng năm học mới

I). Nội dung sự kiện:
1). Quà Đăng nhập:
- Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày khi bạn hoàn thành xong 1 nhiệm vụ lặp có thể đến gặp Nico Robin - Làng cối xoay gió để nhận quà đăng nhập liên tục trong 10 ngày

2). Thu thập điểm 10:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia các hoạt động sẽ nhận được Điểm 10 
- Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần 

3). Quà khai giảng:
- Khi thu thập đủ Điểm 10, hãy đến Nico Robin để ghép thành Quà khai giảng 
- Sử dụng hộp Quà khai giảng sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 1 đến 3 điểm hạnh kiểm và những phần quà giá trị
- Dùng số điểm hạnh kiểm để đổi lấy những phần quà cố định tại Nico Robin


II). Trang phục Dragon:
- TOP 5 người có điểm hạnh kiểm cao nhất và lớn hơn 1000 sẽ nhận được trang phục Dragon
- Tất cả những người có điểm hạnh kiểm lớn hơn 1000 sẽ nhận 1 đá hải thạch cấp 6

Chúc các bạn năm học mới đạt được nhiều thành công mới

CHI TIẾT


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - shirohigez 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613