Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Siêu Boss Hoàn Toàn Mới

I). Vị trí xuất hiện Siêu Boss:
- Đúng vào lúc Siêu Boss xuất hiện, bạn hãy di chuyển đến các Làng sẽ có thông báo vị trí xuất hiện của Siêu Boss
- Siêu Boss gồm có 10 Bậc
- Mỗi khi tiêu diệt được Boss sẽ xuất hiện Boss Bậc cao hơn
- Siêu Boss có Bậc càng cao thì HP và sát thương càng cao

II). Phần thưởng tham gia đánh Siêu Boss:
- Khi tham gia đánh Siêu Boss, bạn sẽ nhận về vô số phần thưởng khi là người đánh HP của Boss giảm mỗi 10% và 50%
- Ngoài phần thưởng ở mỗi mốc % HP còn có phần thưởng Giết siêu Boss

Chi Tiết


1 - xxznamizxx 100
2 - lxlonly1slxl 100
3 - 1acedragon 100
4 - navigatorso1 100
5 - 30tetshipga 100
6 - jishin 100
7 - lxloveasdaxl 100
8 - zzmr5zz 100
9 - bibihehe 100
10 - siliew 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613