Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Siêu Boss Hoàn Toàn Mới

I). Vị trí xuất hiện Siêu Boss:
- Đúng vào lúc Siêu Boss xuất hiện, bạn hãy di chuyển đến các Làng sẽ có thông báo vị trí xuất hiện của Siêu Boss
- Siêu Boss gồm có 10 Bậc
- Mỗi khi tiêu diệt được Boss sẽ xuất hiện Boss Bậc cao hơn
- Siêu Boss có Bậc càng cao thì HP và sát thương càng cao

II). Phần thưởng tham gia đánh Siêu Boss:
- Khi tham gia đánh Siêu Boss, bạn sẽ nhận về vô số phần thưởng khi là người đánh HP của Boss giảm mỗi 10% và 50%
- Ngoài phần thưởng ở mỗi mốc % HP còn có phần thưởng Giết siêu Boss

Chi Tiết


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - shirohigez 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613