Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank

oaiquy9 (oaiquy14 - oaiquy5)


Bài:10

ahihi vui quá
2021-11-03 15:17:57
toilabcs


Bài:3

Admin ơi em dùng phiên bản 1.0.6 để đi siêu trùm khi nào cũng mất kết nối cả
2021-11-09 08:38:50
toilabcs


Bài:3

Admin ơi em dùng phiên bản 1.0.6 để đi siêu trùm khi nào cũng mất kết nối cả
2021-11-09 08:39:19
gauxaydax9 (xaygauda - superssj16)


Bài:6

Này ad ae chúng tôi thực sự rất bức súc về sự lag vào mỗi khung giờ siêu trùm . Một này có 2 lần thì lag cả 2. Game thì thấy đang phât triển mà sao ad không fix hoặc nâng cấp game lên vậy. Phong được ad xem sét
2021-11-28 22:20:42
gauxaydax9 (xaygauda - superssj16)


Bài:6

Này ad ae chúng tôi thực sự rất bức súc về sự lag vào mỗi khung giờ siêu trùm . Một này có 2 lần thì lag cả 2. Game thì thấy đang phât triển mà sao ad không fix hoặc nâng cấp game lên vậy. Phong được ad xem sét
2021-11-28 22:21:13