Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Hướng dẫn chức năng PvP Băng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Chi tiết Skill từ Trái ác quỷ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn thành lập Băng Hải tặc
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng Dẫn Chức Năng Chuyển Hóa
bởi Luffy ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng Khảm đá
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Đại chiến thế giới
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Phó bản Bảo vệ pháo đài
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Combo chiêu thức
bởi Luffy ☆☆☆☆☆