Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Tính Năng Sư Đồ
bởi Marco ☆☆☆☆
CHỨC NĂNG MỚI - HÀNH TRÌNH
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Cập nhật Chiêu thức Level 25
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn lấy mật khẩu
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Những NPC quan trọng và chức năng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Đại chiến thế giới
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Combo chiêu thức
bởi anhbin ☆☆☆☆☆ ♥♥
[Quà tặng đặc biệt] GIFTCODE Tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Hướng dẫn giao dịch trên game
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Chi tiết Skill từ Trái ác quỷ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng mới - Chúa Đảo
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Hướng dẫn chức năng PvP Băng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Có thể bạn đã biết
bởi Nami ☆☆☆☆☆ ♥♥
Phó bản Bảo vệ pháo đài
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥