Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Tính Năng Sư Đồ
bởi Boa Hancock ☆☆☆☆☆
CHỨC NĂNG MỚI - HÀNH TRÌNH
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Cập nhật Chiêu thức Level 25
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn lấy mật khẩu
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Những NPC quan trọng và chức năng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Chi tiết Skill từ Trái ác quỷ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
[Quà tặng đặc biệt] GIFTCODE Tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Đại chiến thế giớ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Combo chiêu thức
bởi anhbin ☆☆☆☆☆ ♥♥
Hướng dẫn giao dịch trên game
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Chức năng mới - Chúa Đả
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Hướng dẫn chức năng PvP Bă
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Có thể bạn đã biết
bởi Nami ☆☆☆☆☆ ♥♥
Phó bản Bảo vệ pháo đà
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥