Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Tính Năng Sư Đồ
bởi Marco ☆☆☆
CHỨC NĂNG MỚI - HÀNH TRÌNH
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Cập nhật Chiêu thức Level 25
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn lấy mật khẩu
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Những NPC quan trọng và chức năng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
V/v Mở khóa chat trên game
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Lợi ích khi vào Băng Hải tặc
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng mới - Siêu Cường Hóa
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng mới - Chúa Đảo
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng Khảm đá
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Đại chiến thế giới
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Chức năng thay đồ nhanh
bởi anhbin ☆☆☆☆☆