Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Cập nhật Chiêu thức Level 25
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn lấy mật khẩu
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Những NPC quan trọng và chức năng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Phó bản Bảo vệ pháo đài
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Có thể bạn đã biết
bởi Nami ☆☆☆☆☆ ♥♥
V/v Mở khóa chat trên game
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Hướng dẫn chức năng PvP Băng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Chức năng mới - Chúa Đảo
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng Khảm đá
bởi Sanji ☆☆☆☆☆