Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

CHỨC NĂNG MỚI - HÀNH TRÌNH
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Cập nhật Chiêu thức Level 25
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn lấy mật khẩu
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Những NPC quan trọng và chức năng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Chức năng Khảm đá
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Combo chiêu thức
bởi anhbin ☆☆☆☆☆ ♥♥
Đại chiến thế giới
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Hướng dẫn giao dịch trên game
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Chức năng Vận chuyển hàng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Chức năng thay đồ nhanh
bởi anhbin ☆☆☆☆☆