Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Hướng dẫn lấy mật khẩu
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Những NPC quan trọng và chức năng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tân thủ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Hướng dẫn tham gia Phó bản
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Đại chiến thế giới
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Hướng dẫn thành lập Băng Hải tặc
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Chức năng Vận chuyển hàng
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Chi tiết Skill từ Trái ác quỷ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Chức năng mới - Chúa Đảo
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
Hướng Dẫn Chức Năng Chuyển Hóa
bởi anhbin ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥
V/v Mở khóa chat trên game
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Phó bản Bảo vệ pháo đài
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥