Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
silip7mauz (buomtee - pheeloi)

Bài:946
Món đồ mình dùng bị khóa mình kích ra ẩn "mở khóa " Sau đó mình kích ra ẩn khác (mình ko sử dụng) thì món đồ có bị khóa trở lại ko
Tại đang tính chuyển qua acc phụ có 2 viên đá 6
2021-11-26 01:32:22

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank