Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
bestkong (o0okongo0o - ooo888ooo)

Bài:677
cho hỏi tại sao ko giảm tt vệ thần
2021-11-27 08:44:32