Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s1minhkhiem (khiem9ngon - toitenl3o)

Bài:4
còn 40 điểm làm nvl k hết đc
2022-01-14 20:40:18

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank

zokzokki (frankens)


Bài:643

Còn từ 100đ trở xuống ko giảm đc = nvl
Chỉ có 1 cách là dùng vé
2022-01-14 22:47:36
nekokawaii (jdbbraa - taocuicuc)


Bài:14

tui có 400 điểm đồ sát up xuyên đêm hôm sau thấy cắm cờ rồi điểm đồ sát lên 3000
2022-01-15 07:23:21
nekokawaii (jdbbraa - taocuicuc)


Bài:14

chơi đồ pd thì bị người khác đânhs là tăng điểm
2022-01-15 07:24:15
tentencc


Bài:11

Cắn kẹo đi tầm 1 200 kẹo thế nào chả ra vé
2022-01-15 08:18:49
nrosv345


Bài:6927

mua vé thôi có 5 rb
2022-01-15 08:55:18