Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
tretrauvien

Bài:28
Skill1 22 up bằng pd (75%) up lên 23 hay là skill3 13 max nn (40%) up lên 20 cái nào up nhanh hơn ???
2022-08-08 00:28:03

Mobi Army 2

dinhngochuy


Bài:87

Đã skill 22 bh đâu mà bt
2022-08-08 03:36:56
satoshi


Bài:11272

theo t nghĩ là skill 1
2022-08-08 11:53:52
satoshi


Bài:11272

vì skill 3 lên nhanh thật nhưng chắc chỉ lên tâm 18 19 là cao tay
2022-08-08 11:54:35