Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
tieulahan

Bài:339
giờ chiêu 1 của mình cấp ác quỷ 1, dame thường không chí mạng là 10.000 vậy giờ đập lên cấp ác quỷ 5 thì lên được xx.000 dame vậy ae
2022-09-23 21:25:49

Mobi Army 2

kysir0ng


Bài:4548

nhường chuyên gia bên dưới
2022-09-23 21:28:08
kysir0ng


Bài:4548

2022-09-23 21:30:07