Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Phiên Bản 044 Cho Máy Chạy Java

Dòng máy Java luôn xuất hiện tình trạng Ứng dụng sai, khiến các bạn không thể chơi game. Nay BQT xin thông báo ra mắt phiên bản đầu tiên 044.

Với nhiều cải tiến về mặt giảm chi phí xử lý cho các dòng máy thấp.

Chi Tiết

1 - siliew 100
2 - l3itcoin 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - dungkoi 100
6 - ahungthegian 100
7 - khoabcr 100
8 - iiinxtiii 100
9 - haitacmurom 100
10 - katakuri01st 100

1 - zzztqbzzz 36741
2 - yyfrhhgh 26217
3 - s1kissme 23497
4 - saikun1 21855
5 - dpllhxzllqb 20967
6 - 1stckemgio 19597
7 - z2ilili2z 19102
8 - wildlife 17092
9 - boyqnam 15814
10 - nobelgod 15709