Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Phiên Bản 044 Cho Máy Chạy Java

Dòng máy Java luôn xuất hiện tình trạng Ứng dụng sai, khiến các bạn không thể chơi game. Nay BQT xin thông báo ra mắt phiên bản đầu tiên 044.

Với nhiều cải tiến về mặt giảm chi phí xử lý cho các dòng máy thấp.

Chi Tiết


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - shirohigez 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613