Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Vòng quay kho báu - Kích Ẩn - Hoàn mỹ

Quá nhiều thứ để có thể kể ra ở đây. Hãy click vào link bên dưới để xem nào

Link

1 - siliew 100
2 - l3al3yqs 100
3 - ahungthegian 100
4 - zz24hpkzz 100
5 - iiinxtiii 100
6 - haitacmurom 100
7 - jhinfz 100
8 - 0verlord 100
9 - buoncarot 100
10 - mrhuykyo 100

1 - 1kiembaycu 29342
2 - daikvenus 25567
3 - vosiboxing 23254
4 - z0ro3s 20541
5 - acereddragon 17532
6 - chimthut2003 17010
7 - 1stckemgio 16972
8 - bohuongday 16716
9 - taocuighe 16024
10 - stichk 15422