Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Đá Siêu Cấp - Công Dụng Và Cách Chế Tạo

- Dùng 2 viên đá khảm cấp 6 cùng loại để làm nguyên liệu nâng cấp cho 1 viên đá khảm cấp 6 khác loại
- Khi chế tạo thành công sẽ nhận được 1 viên Đá siêu cấp.
- Các bước tiến hành:
+ Đến gặp NPC Johny ở các Làng 
+ Tại giao diện ghép Đá siêu cấp, chọn 1 viên đá khảm cấp 6 bất kỳ sẽ có 2 lựa chọn 
* Đá siêu cấp 
* Đá nguyên liệu


- Mỗi lần ghép bạn sẽ có tỉ lệ 40% thành công. Nếu thất bại sẽ bị trừ 1 Đá nguyên liệu và đồng thời +5% tỉ lệ thành công ở lần ghép tiếp theo

Chi Tiết

1 - siliew 100
2 - l3itcoin 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - dungkoi 100
6 - ahungthegian 100
7 - khoabcr 100
8 - iiinxtiii 100
9 - haitacmurom 100
10 - katakuri01st 100

1 - zzztqbzzz 29375
2 - yyfrhhgh 22884
3 - saikun1 21855
4 - s1kissme 18514
5 - z2ilili2z 18388
6 - dpllhxzllqb 17165
7 - wildlife 17092
8 - 1stckemgio 15521
9 - setvinhquang 15404
10 - boy1000like 14653