Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Đá Siêu Cấp - Công Dụng Và Cách Chế Tạo

- Dùng 2 viên đá khảm cấp 6 cùng loại để làm nguyên liệu nâng cấp cho 1 viên đá khảm cấp 6 khác loại
- Khi chế tạo thành công sẽ nhận được 1 viên Đá siêu cấp.
- Các bước tiến hành:
+ Đến gặp NPC Johny ở các Làng 
+ Tại giao diện ghép Đá siêu cấp, chọn 1 viên đá khảm cấp 6 bất kỳ sẽ có 2 lựa chọn 
* Đá siêu cấp 
* Đá nguyên liệu


- Mỗi lần ghép bạn sẽ có tỉ lệ 40% thành công. Nếu thất bại sẽ bị trừ 1 Đá nguyên liệu và đồng thời +5% tỉ lệ thành công ở lần ghép tiếp theo

Chi Tiết


1 - siliew 100
2 - mrlete 100
3 - superhero1st 100
4 - boyyeuvk99 100
5 - shirohigez 100
6 - chimxinhxinh 100
7 - khoabcr 100
8 - lxlzitulxl 100
9 - iiinxtiii 100
10 - haitacmurom 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613