Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Chức Năng Mới - Chúa Đảo

I). Hướng dẫn tham gia:
- Tại 1 số Làng sẽ mở thêm Lối vào Đảo người chơi trong Băng hải tặc vào map để tham gia

- Người chơi vào Đảo sẽ có 3 Cổng: Cổng 1, Cổng 2Cổng 3, tương ứng với từng Cổng là 3 Trụ phụ

- Tất cả thành viên cùng Băng hải tặc nên chọn vào chung 1 Cổng để có thể hỗ trợ lẫn nhau
- Khi người chơi vào Cổng, sẽ được đưa đến Trụ phụ cố định và sẽ phải chịu ảnh hưởng của Trụ phụ 
- Vì ảnh hưởng trên nên các bạn lưu ý chọn Cổng phù hợp, tốt nhất nên chọn Cổng nào vào Trụ đã bể để bảo toàn HP của bản thân
- Khi vào Cổng, ngoài 3 Trụ phụ còn có 1 Trụ chính rất quan trọng. 
II). Phần thưởng:

Loại Đảo

Lần đầu hạ Trụ chính

Băng chiếm được Đảo

Nhận thưởng mỗi 2h/lần

Tiền bạc sơ cấp
(Làng Sirup)
Tất cả thành viên trong map nhận 10.000 Beri 50.000 Beri cho Băng
1 Bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng
Mỗi thành viên nhận 25.000 Beri
50.000 XP
Châu báu sơ cấp
(Nhà hàng Baratie)
Tất cả thành viên trong map nhận 1 Rương huyền bí cùng cấp 2 Bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng
5 Bùa kinh nghiệm cấp 1 cho Băng
Mỗi thành viên nhận 5 Rương huyền bí
10.000 XP Skill cho 4 Skill cơ bản
Tiền bạc trung cấp
(Thị trấn Whiskey)
Tất cả thành viên trong map nhận 15.000 Beri 100.000 Beri cho Băng
5 Bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng
Mỗi thành viên nhận 50.000 Beri
100.000 XP
Châu báu trung cấp
(Thị trấn Big Horn)
Tất cả thành viên trong map nhận 2 Rương huyền bí cùng cấp 10 Bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng
10 Bùa kinh nghiệm cấp 1 cho Băng
Mỗi thành viên nhận 10 vé x2 XP
20.000 XP Skill cho 4 Skill cơ bản
Danh vọng
(Thị trấn khởi đầu)
Tất cả thành viên trong map nhận 3 Ruby 50 Ruby cho Băng
15 Bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng
Mỗi thành viên nhận 3 Chìa khóa phó bản
150.000 XP
20.000 XP Skill cho 4 Skill cơ bản


Chi Tiết


1 - xxznamizxx 100
2 - lxlonly1slxl 100
3 - 1acedragon 100
4 - navigatorso1 100
5 - 30tetshipga 100
6 - jishin 100
7 - lxloveasdaxl 100
8 - zzmr5zz 100
9 - bibihehe 100
10 - siliew 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613