Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Giới thiệu chức năng - Tách trái tim

I. TÁCH TRÁI TIM:
- Người chơi đến gặp Law tại Làng ... để tiến hành Tách trái tim
- Để Tách trái tim, các bạn sẽ tốn 1 số nguyên liệu 
- Tách trái tim sẽ có tỉ lệ 100% thành công

- Sau khi Tách trái tim, tại giao diện bản thân sẽ xuất hiện cố định vật phẩm Trái tim máu, không thể thay đổi hoặc tháo ra
- Trái tim máu sẽ có chỉ số ban đầu là Tăng 10% HP cuối

II. PHẪU THUẬT:
- Sau khi có Trái tim máu, hãy đến nhờ Law phẫu thuật để nâng cấp Trái tim máu

- Mỗi lần Phẫu thuật thành công sẽ tăng thêm % HP cuối
- Tại thời điểm hiện tại, Trái tim máu sẽ có 100 cấp độ
- Ở mỗi cấp độ sẽ có 1 điểm Chế tác, khởi đầu = 0. Cứ mỗi khi bạn Phẫu thuật thất bại thì điểm chế tác sẽ +10. Đồng nghĩa với việc nếu bạn là người kém may mắn thì Phẫu thuật 10 lần sẽ chắc chắn thành công


"Bác sĩ tử thần" đang đến. Hãy cùng chờ đón anh ấy!!!

Chi Tiết