Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Chuỗi Sự Kiện - Mùa Hè Sôi Động

LỄ HỘI TRÁI CÂY:
1). Trồng cây thần kỳ:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi train quái sẽ có tỉ lệ nhận được Hạt giống thần kỳ 
- Tối đa nhận được 10 Hạt giống thần kỳ trong ngày
- SHOP Thức ăn có bán Bình nước và Phân bón 
- Mỗi ngày,  có thể ra bên ngoài các Làng để trồng Cây thần kỳ 
- Thu hoạch Cây thần kỳ sẽ nhận được 2 Loại trái cây ngẫu nhiên

* Cách trồng cây Thần kỳ:
- Mở hành trang và chọn Sử dụng để Gieo hạt
- Giây Hạt giống sẽ nảy mầm
- Người chơi tiến hành gieo hạt đều tự động bật cờ đen
- Cây sẽ bị Thiếu phân hoặc Thiếu nước, hãy Bón phân và Tưới nước đầy đủ
- Thời gian trồng cây là 10 phút
- Nếu trong lúc đang trồng cây bị người chơi khác giết thì trồng cây thất bại và Hạt giống sẽ thuộc về người giết bạn
- Bạn có thể di chuyển đi bất cứ nơi nào trong lúc trồng cây để trốn bị truy giết, nhưng hãy nhớ quay về để chăm sóc cây để kẻo cây bị chết
- Khu có càng đông người chơi thì cây sẽ bị Thiếu nước, Thiếu phân liên tục, vì thế nên tìm nơi yên tĩnh mà trồng cây để hạn chế chăm sóc


2). Trồng cây may mắn:
- SHOP Thức ăn sẽ bán Hạt giống may mắn 
- Hạt giống may mắn cũng trồng như Hạt giống thần kỳ. 
- Người trồng Hạt giống may mắn, sau khi Thu hoạch sẽ nhận được 5 Loại trái cây ngẫu nhiên

3). Trồng cây Băng hải tặc:
- SHOP Băng hải tặc sẽ bán Hạt giống Băng 
- Thuyền trưởng chọn khu vực để trồng cây như các cây khác
- Tất cả Thành viên của Băng có mặt tại Cây trong lúc thu hoạch sẽ đều nhận được 1 Giỏ trái cây. Đặc biệt sẽ có 1 người may mắn nhận 5 Giỏ trái cây 

4). Đổi Giỏ trái cây:
- Người chơi tìm đủ 5 Loại trái cây khác nhau, đến gặp Rubin để ghép thành Giỏ trái cây
- Dùng Giỏ trái cây để đổi lấy những phần thưởng vô cùng giá trị

CHI TIẾT