Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG MỚI - THỦ LĨNH BIỂN KHƠI

I. CÁCH THỨC THAM GIA:
1. Đăng ký tham gia:
- Khi Phó bản bắt đầu, các Thuyền trưởng hoặc Thuyền phó nhanh chóng báo danh đăng ký tham gia 
- Các bạn được chọn 1 trong 4 Vùng biển mình yêu thích
+ Biển Đông
+ Biển Tây
+ Biển Nam
+ Biển Bắc
- Báo danh thành công, các thuyền viên sẽ được đưa đến các Vùng biển để chờ vào thi đấu
- Mặc định Thuyền trưởng sẽ là Đội trưởng, Thuyền phó sẽ là Đội phó

2. Cách tính điểm:
- Khi Phó bản bắt đầu, các bạn nhanh chóng vào bên trong Sảnh trung tâm để "càng quét" những người chơi ở các Vùng biển khác

- Tại Sảnh trung tâm , sẽ xuất hiện Quái Thú, tiêu diệt được Quái Thú sẽ mang về 500 điểm cho Vùng biển của bạn
- Đồng thời, khi tiêu diệt được Quái Thú, toàn bộ người chơi ở Vùng biển đó sẽ nhận được hiệu quả hỗ trợ có lợi 

- Nếu bạn cảm thấy "sức yếu thế cô" nhưng vẫn muốn đóng góp công sức của mình cho Vùng biển mà mình đã chọn thì vẫn có thể vào Sảnh phụ để tham gia đánh quái, siêu quái nhận điểm

3. Phần thưởng:
- Sau khi kết thúc Phó bản, tổng điểm của Vùng biển nào cao nhất thì tất cả thành viên của Vùng biển đó sẽ nhận được phần thưởng theo mốc quy định

CHI TIÊT