Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Chức Năng Mới - Lệnh Truy Nã Cá nhân

I. ĐĂNG TIN TRUY NÃ:
- Người chơi đến gặp Yosaku để Đăng tin truy nã
- Người đăng tin truy nã phải bỏ ra số tiền thưởng dành cho người truy nã

II. NHẬN TRUY NÃ:
- Người chơi đến gặp Yosaku để nhận truy nã trong Danh sách truy nã
- Tại Danh sách truy nã, chọn Thông tin sau đó Nhận
- Bạn cần bỏ ra 10% tổng số tiền thưởng mà người phát lệnh truy nã đã treo để nhận truy nã
- Sau khi nhận truy nã, hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 Radar để tìm vị trí mà người bạn đang truy nã

III. NHẬN THƯỞNG:
- Sau khi hoàn thành, đến gặp Yosaku để nhận thưởng
- Tại giao diện Danh sách truy nã, chọn Đã nhận và nhận thưởng
- Phần thưởng là số Beri mà người phát lệnh truy nã đã treo

CHI TIẾT