Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Sự kiện - Lễ Hội Trăng Rằm

NỘI DUNG SỰ KIỆN:
 Rước đèn trung thu:
- Đánh quái thường sẽ có tỉ lệ nhận được  Dây kẽm hoặc  Nang tre
- Đánh quái biển sẽ có tỉ lệ nhận được  Giấy màu
- Mang Dây kẽm, Nang tre và Giấy màu đến Rubin - Làng cối xoay gió để đổi lồng đèn

* Công dụng:
Bùa cường hóa: Trang bị có cấp cường hóa <10, thêm vào khi cường hóa sẽ trực tiếp cường hóa trang bị +10
Tiến cấp đơn: Nhân vật dưới Level 30 sử dụng trực tiếp tăng lên Level 30
Kỹ năng đơn: Kỹ năng nhân vật dưới Level 20 sử dụng trực tiếp tăng 1 Level Skill cho 4 skill cơ bản
Đại bổ đơn: Nhân vật dưới Level 98 sử dụng trực tiếp tăng lên 1 Level
 


1 - xxznamizxx 100
2 - lxlonly1slxl 100
3 - 1acedragon 100
4 - navigatorso1 100
5 - 30tetshipga 100
6 - jishin 100
7 - lxloveasdaxl 100
8 - zzmr5zz 100
9 - bibihehe 100
10 - siliew 100

1 - nhjnlapaiso 44148
2 - ongninh02 40882
3 - muclatoi12 31022
4 - shhh77hhhs 29063
5 - grema66 25237
6 - fjnalboss 25044
7 - daica999 19865
8 - bluekingstar 18585
9 - duythem2k5 17312
10 - badao71 16613