Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Sự kiện - Lễ Hội Trăng Rằm

NỘI DUNG SỰ KIỆN:
 Rước đèn trung thu:
- Đánh quái thường sẽ có tỉ lệ nhận được  Dây kẽm hoặc  Nang tre
- Đánh quái biển sẽ có tỉ lệ nhận được  Giấy màu
- Mang Dây kẽm, Nang tre và Giấy màu đến Rubin - Làng cối xoay gió để đổi lồng đèn

* Công dụng:
Bùa cường hóa: Trang bị có cấp cường hóa <10, thêm vào khi cường hóa sẽ trực tiếp cường hóa trang bị +10
Tiến cấp đơn: Nhân vật dưới Level 30 sử dụng trực tiếp tăng lên Level 30
Kỹ năng đơn: Kỹ năng nhân vật dưới Level 20 sử dụng trực tiếp tăng 1 Level Skill cho 4 skill cơ bản
Đại bổ đơn: Nhân vật dưới Level 98 sử dụng trực tiếp tăng lên 1 Level