Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

manhht (hvdhdhdh - nffhrhth)


Bài:34

Sao chưa zo game đc
2017-01-18 15:45:16
zz0an0zz (zoanoz)


Bài:1185

dễ thôi
2017-01-18 15:45:38
ckemlllno1 (hdjimk - namisanx)


Bài:271

ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
2017-01-18 15:45:43
xemer696 (xemer969 - xemer145)


Bài:45