Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
satlong16t

Bài:26
Sao làm tới nv nhà hàng là hết nhận nv rùi sao kì zậy
2016-02-05 09:56:28

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

akatsuki11 (kenzou - bestpirate)


Bài:196

sẽ ra nhiệm vụ mới trong bản cập nhật mới nhé
2016-02-05 10:03:32
pkmaxvip (s3kakas2)


Bài:92

up lv thoj
2016-02-05 10:36:00