Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

taolatrum24


Bài:112

T t t t t t t t
2019-01-31 20:00:44
taolatrum24


Bài:112

Em iu các anh
2019-01-31 20:01:25
taolatrum24


Bài:112

O o o o o o o
2019-01-31 20:01:56
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:68

Đã rõ...
2019-02-04 19:33:11
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:68

Bây giờ trên trang của game
2019-02-04 19:33:36
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:68

Đã có chỗ để tải game về rồi
2019-02-04 19:34:10
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:68

Còn có thể tải game trên CH Play
2019-02-04 19:35:57
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:68

Tải chỗ nào cũng như nhau nhé
2019-02-04 19:36:27
ppiupiuu


Bài:2900

comment dạo
2019-04-30 15:02:19
ppiupiuu


Bài:2900

lướt qua
2019-04-30 15:02:40
ppiupiuu


Bài:2900

lượn lại
2019-04-30 15:03:03
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32864

lướt qua
2019-05-06 13:58:57
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32864

lượn lại
2019-05-06 13:59:19
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32864

lượn tiếp
2019-05-06 13:59:42
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32864

căm men rạooo
2019-05-06 14:00:03