Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

ikaito


Bài:2253

( °-°)シ ミ★ ミ☆
2019-08-12 17:21:06
ikaito


Bài:2253

comment dạo
2019-08-12 17:21:16
ikaito


Bài:2253

2019-08-12 17:21:24
hoatieuswin (stanxm13)


Bài:956

tv nào ae ơi
2019-08-22 16:33:31
shinmadz1


Bài:20

Ad ích kỉ quá. Giao dịch mà cũng bắt phải trả ruby. Ai thích bình luận này like mạnh cho ADmin sửa lại giao dịch.
2019-08-27 22:39:21
a4k59ty1|a4k59ty1a|a4k59ty1b thích bài này
a4k59ty1 (a4k59ty1z - a4k59ty1s)


Bài:1

ad ơi cho phí giao dịch là bằng vàng đi xin đó
2019-09-09 23:42:54