Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
monkeydusopp

Bài:21
:-((:$:x:z:((:-|:-h:p:d:o:(:+--b:q:t;p;-d;d;o;g|-):!:l/-showlove8*;-a:*x-):--|p-(>-|:-o:-r:-l&-(:hanclap:-dig:wipe:-bye;xx;-!;!;8:-f;-x;?;-s;f:;:>/-rose/-fade/-heart/-break/-coffee/-cake/-li/-bome/-bd/-shit/-strong/-weak/-share/-v/-thanks/-jj/-punch/-bad/-loveu/-no/-ok/-flag:3:v
2016-01-05 21:21:40

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long