Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
hercules

Bài:5
Đông quá ko kịp quái để đánh, đứng ngó ko sao lên exp ? Adm mở thêm ku cho a.e up dễ tí
2016-01-05 21:24:40