Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
xemxongxoa (1hjtquytien - maxlvmin)

Bài:1866
Võ sj 40.đồ ful +5.2 dây chuyền+5, 1tc,1pt. Skill 11,10,10. Cn 2tr berj. Nguyên liệu đập đồ mỗj loaj đêu cn gần 200. Đns còn 1k5. Chỉ số pản thân att 1750, magjc 115, def 1031. Đag mún pay,ae cho xjn cáj já
2016-02-26 08:13:59

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

iloveteam (ilovechamay - myloveisnami)


Bài:3317

Xàm lông vl
2016-02-26 08:15:13
chimsieuto


Bài:4654

Giá của nó là xem xong phắn nhá
2016-02-26 08:15:52