Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ronaldo99 (hehebede - emkobede)

Bài:426
di ma ai jup ket ban vs minh

2016-02-26 12:41:04
s2onekhuedz (1sdragon - dragonsill)


Bài:3136

lv thấp thì up lv đi ham hố làm nhiệm vụ cao làm gì má :wipe
2016-02-26 12:46:32
onekhue1 (supergoku - superbroly)


Bài:6011

up lv bang no roi fang
2016-02-26 13:01:55
minh666666 (yeuhanganh)


Bài:746

tui nè tui nè
2016-02-26 13:18:20
o0zkaitoz0o


Bài:555

Đi Up top...
Thật vi diệu
2016-02-28 03:01:43
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Lv còn thấp thì upđi đã
2016-02-28 06:15:32