Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)

Bài:760
max lag luôn , nhân vật thì 1 nữa người nửa mất,
2016-01-08 21:35:01

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

cindyy


Bài:2030

- Version bên nước ngoài nên lag lắm
2016-01-08 21:35:16
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

ko chịu cập nhật mới liên tục cho ae nhiệm vụ v.v
2016-01-08 21:36:01