Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
hideinspace (hideinspaces - umttvht)

Bài:81
không hiểu sao mình up skill vs up lv lâu quá ace nào có kinh nghiệm chia sẻ mình với!
2016-03-01 11:48:50

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

up skill s mà max lâu un
2016-03-01 11:49:34
frozen (pewpew - pewnoy)


Bài:33241

2-3 nhận nv đáh quái ko đáh boss
2016-03-01 11:50:41
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

để tự đánh nó cứ đánh boss hoài ak hi
2016-03-01 11:51:43
asezzz (rdfffr - nvvjcjv)


Bài:280

mk 3phut 0.1%
2016-03-01 11:52:25
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

lv26 70% exp skill lv 6 ak
2016-03-01 11:52:33
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

Trích dẫn bài viết của asezzz|rdfffr|nvvjcjv
mk 3phut 0.1%
up kill 20 con d 0,1% kill
2016-03-01 11:53:13
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Mua x2 mà dùng thím...!!!
2016-03-01 12:04:26
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

Trích dẫn bài viết của danchoino1|nutubdk|jbnbkb
Mua x2 mà dùng thím...!!!
có dùng x2 up o 4.3 un mà s vẫn lâu wa

2016-03-01 12:05:45
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Trích dẫn bài viết của hideinspace|hideinspaces
có dùng x2 up o 4.3 un mà s vẫn lâu wa
Thím up xuyên đêm đi..nhanh lắm
2016-03-01 12:06:43
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

Trích dẫn bài viết của danchoino1|nutubdk|jbnbkb
Thím up xuyên đêm đi..nhanh lắm
up đêm sang ra bị mkn k biết bị ai giết
2016-03-01 12:07:14
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Trích dẫn bài viết của hideinspace|hideinspaces
up đêm sang ra bị mkn k biết bị ai giết
Do chết up bằng dt c.ứng ak
2016-03-01 12:08:01
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

Trích dẫn bài viết của danchoino1|nutubdk|jbnbkb
Do chết up bằng dt c.ứng ak
up bằng laptop ^^
2016-03-01 12:08:29
hideinspace (hideinspaces - umttvht)


Bài:81

Trích dẫn bài viết của hideinspace|hideinspaces
up bằng laptop ^^
có cách nào up ma no k danh boss k tar ^^
2016-03-01 12:09:06
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Trích dẫn bài viết của hideinspace|hideinspaces
up bằng laptop ^^
Up bằng dt phím ak..ngày up c.ứng tối up máy phím
2016-03-01 12:09:38
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Lv lên nhanh lắm...!!?
2016-03-01 12:10:06