Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
kenny1804 (kennypun99)

Bài:32
tên nv kennypun99 tk: kennypun99@gmail.com kẹt ở map hề 1 lúc 0h20
2016-03-01 12:17:17