Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
lv200k (lv199k)

Bài:2
Toàn đăng nhap that bai
2016-03-04 17:07:56
lv200k|lv199k like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

moollz (dragon192 - dragon193)


Bài:1467

***** hiểu team
2016-03-04 17:08:40
lv200k (lv199k)


Bài:2

Sao toàn gki đang nhap that bai vs kết nôi máy chu k ổn đjnh
2016-03-04 17:09:52